SSLmentor

Kvalitetni TLS/SSL certifikati za web stranice i internet projekte.

PDV

PDV

Informacije o obračunu PDV-a

Sve cijene na web stranici SSlmentor su bez PDV-a.

Tvrtka, poduzetnik iz EU-a

Prilikom narudžbe SSL certifikata od tvrtke ili poduzetnika, PDV se ne primjenjuje prilikom pružanja identifikacijskog broja tvrtke i PDV broja, cijena je konačna i primjenjuje se tzv. "OBRNUTI POREZ".
Usluga se pruža iz Češke Republike i PDV se naplaćuje i plaća od strane kupca.

Neplatioci PDV-a

PDV se ne primjenjuje. Napominjemo obvezu registracije za PDV ako tvrtka nije obveznik PDV-a!

Fizička osoba iz EU-a

Prilikom narudžbe usluge od fizičke osobe, bez pružanja identifikacijskog broja ili PDV broja, PDV od 21% automatski se dodaje na cijenu. Taj PDV plaća Web security s.r.o. sukladno zakonu.

Državna organizacija iz EU-a

Državna organizacija koja nema PDV identifikacijski broj platit će cijenu naručene usluge uključujući 21% PDV-a.

Nepoduzetnik izvan EU-a

PDV se ne primjenjuje. Potreban je identifikacijski broj tvrtke.

›› Ako imate bilo kakvih pitanja o PDV-u, slobodno nas kontaktirajte radi pojašnjenja.

 

CA Sectigo
CA RapidSSL
CA Thawte
CA GeoTrust
CA DigiCert
CA Certum